Teléfonos y direcciones


Nombre

Teléfono
E-mail
Ayuntamiento de Zumaia
943865025
idazkaria@zumaiakoudala.net
Departamento de Urbanismo
943865033 hirigintza@zumaiakoudala.net
Departamento de intervención
943865169
kontu@zumaiakoudala.net
Euskara Zerbitzuak
943865025
euskara@zumaiakoudala.net
Policía municipal
943143232 udaltzaingoa@zumaiakoudala.net
Casa de Cultura Foronda
943861056 foronda@zumaia.net
Oficina de Turismo
943143396 turismo@zumaia.net
Servicios Sociales (Branka)
943862200 gizartelangilea@zumaiakoudala.net
Residencia San Juan
943861273 egoitza@zumaiakoudala.net
Patronato de Música
943861183
Polideportivo Lubaki
943862021 kirolak@zumaia.net
Pabellón naútico
943143088
kirolak@zumaia.net
Juzgado
943860067
Gaztegunea 696914003 gaztegunezumaia@gmail.com

Ludoteka

Zumaia Lantzen

943143264

943143415

ludoteka@zumaia.net