Ordenantzak

Orokorrak:

 Ogasuna:

 Hirigintza:

Zirriborroak:

 Euskara:

 Kirolak:

 Gizarte Zerbitzuak:

 

 

Ingurumena:

 Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza