Hasiera
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zergan, familia ugarientzako hobariak eska daitezke urtarrilean