Ohiko galderak

1. Badago oinez edo ibilgailuz zirkulatu ahal izateko eraman beharreko ziurtagiri edo dokumenturik?

Identifikatutako pertsonei ez zaie inolako ziurtagiririk eskatuko, baina joan-etorria justifikatzeko emandako informazioa baloratuko da. Emandako informazioak zalantzak sortzen baditu, beste bide batzuetatik egiaztatu ahal izango da. Oraingoz, ez dago mugikortasun ziurtagiri ofizialik.

2. Mugitu al daiteke pertsona bat bide publikotik?

Pertsonek erabilera publikoko bide edo espazioetatik zirkulatu ahal izango dute, honako hauetarako:

A) Elikagaiak, farmazia-produktuak eta lehen mailako produktuak erosteko

B) Osasun-zentro, -zerbitzu eta- establezimenduei laguntzea

C) Lanera, lanbidera edo enpresara joateko lekualdatzea

D) Ohiko bizilekura itzultzea

E) Adinekoei, adingabeei, mendekoei, desgaitasuna duten pertsonei edo bereziki ahulak diren pertsonei laguntza eta zaintza ematea

F) Finantza- eta aseguru-erakundeetara lekualdatzea

G) Ezinbesteko kausagatik edo premia-egoeragatik

H) Izaera bereko beste edozein jarduera

Lekualdatze horiek banaka egin beharko dira, salbu eta desgaitasuna duten pertsonekin, adingabeekin, adinekoekin edo justifikatutako beste arrazoiren batengatik laguntzen bada.

Hala ere, joan-etorriak ahalik eta gehien mugatzea eskatzen da.

3. Establezimendu batean zaudenean, zer arreta-neurri hartu behar dira?

Establezimenduaren barruko egonaldia behar den erosketa egiteko gutxienekoa eta ezinbestekoa izango da. Pertsonen artean 1 eta 2 metro artean mantentzea gomendatzen da.

4. Menpekotasunen bat duten senideak bisitatu ditzaket?

Bai, laguntzeko eta zaintzeko.

5. Menpeko pertsona naiz. Laguntzen didan pertsona etor daiteke?

Bai, baimendutako funtsezko zerbitzuen parte da.

6. Joan naiteke adingabeen zaintza aldatzeko?

Bai, adingabe bat artatzea dela ulertuta.

7. Eraman ditzaket haurrak parkera?

Ez.

8. Nire seme-alabak zaintzen dituen pertsonaren ardurapean utz ditzaket lanera joan behar dudalako?

Bai, adintxikikoen edo menpeko pertsonen zaintza dela ulertzen da

9. Kaleko edukiontzietara atera al dezakez zaborra?

Bai, gertuen dagoen edo dagokizun edukiontzita eta ahal den denbora motzenean.

10. Bizi garen eraikineko komunitate-espazioetan egon al naiteke (patioa, lorategia, eskailerak …)?

Ez, erabilera komunitarioko gune pribatuak baitira.

11. Atera al daiteke maskota paseatzera?

Bai, banaka, ezinbesteko denboran eta bizilekutik gertu.

12. Parkera, hondartzara edo mendira joan al naiteke?

Ez, ez dagoelako sartuta bide publikoan mugikortasuna baimentzen den kasuetan.

13. Zer muga daude ibilgailu partikularren barruan dauden pertsonen kopuruan?

Ibilgailu batean pertsona bat baino gehiago joan daitezke, baldin eta gutxienez metro bateko distantzia errespetatzen bada haien artean, eta 463/2020 Errege Dekretuan zehaztutako kasuetan bakarrik. Gehienezko turismo batean bi lagun, gidaria eta bidaiari bat, adibide gisa, atzealdean eta diagonalean bidaiatuko dute gidariarekin.

14. Ibilgailu profesionaletan edo enpresa-ibilgailuetan dauden pertsonen kopurua ere mugatuta al dago?

Lanean ari diren lanbide-ibilgailuetarako edo enpresa-ibilgailuetarako (furgonetak, kamioiak), gidaria eta kopilotua joan daitezke, baldin eta haien artean gutxienez metro bateko tartea badago.

15. Motorrak eta bizikletak ibil daitezke?

Bai, aurreikusitako mugikortasun-arrazoiengatik bakarrik eta banaka.

16. Eta taxien barruan?

Banaka, desgaituei, adingabeei, nagusiei edo autonomiarik gabekoei laguntzeko kasuetan, izan ezik.

17. Joan al daiteke senide bat hartzera aireportura, geltokira...?

Ez dago aurreikusita espazio publikoko mugikortasunaren salbuespenetan. Desgaitasuna duten pertsonei, adingabeei edo premiak dituzten beste pertsona batzuei laguntzea aurreikusita dago; baita beste arrazoi justifikaturen batengatik ere.

18. Atera al daiteke kontratu, dokumentazio edo antzekoren bat sinatzera joateko?

Arrazoi justifikatuengatik bakarrik, eta atzeraezina bada.

19. Pakete-banatzaileak askatasunez ibil daitezke beren lana egiteko?

Bai, bere lan-jardueraren esparruan.

20. Beila-aretoetara joan al daiteke tanatorioetan edo hilerrietan?

Bai, aglomerazioak saihesteko aurreikusitako neurriak errespetatuz eta distantziak mantenduz. 4 Ertzaintzaren Buruzagitza

21. Joan al daiteke odola ematera?

Bai, osasun-agintaritzaren deien kasuan eta arreta-neurriekin.

22. Bigarren egoitzetara bidaiatu daiteke?

Ez.

23. Bidaiarien garraio publikoa.

Garraio mota horretan Osasun Sailak ezarritako neurriak errespetatuko dira, eta bidaiarien artean gutxienez metro bateko tartea mantendu beharko da.