ZUMAIAKO HAPO BERRIARI BURUZKO INFORMAZIO–HITZALDIA (Izen ematea)

Hitzaldian, HAPO berria zer den, arautuko duena, faseak eta parte hartzeko uneak azalduko dira. Sarrera gisa, aipatzekoa da HAPO udalerria antolatzeko tresna nagusia eta funtsezkoa dela. Laburbilduz, HAPOk zer, non eta zenbat eraiki daitekeen arautzen du, udalerriko eremu fisikoaren barne. Behin betiko onespenera iritsi arte, hainbat fase dituen prozesu luze eta konplexua da.Informazio gehiago Zumaiako HAPO berriaren web-orrialdean: https://hapo-zumaia.eus/eu/

Zumaia_hapo