Ordenantzak

Orokorrak:

 Ogasuna:

 Hirigintza:

 Euskara:

 Kirolak:

 Gizarte Zerbitzuak:

 Ingurumena:

Gaztedia

Diru-laguntzen ordenantza orokorra