AGERRALDI PUBLIKOAN DAUDEN DOKUMENTUAK

Hirigintza-kudeaketarako hitzarmen-proposamena, Zumaiako Udala eta SPRILUR SA, Zumaiako plangintzako arau subsidiarioen testu bategineko "Xey Industrial" 4. Sektorearen urbanizazio publikoaren zati bat ez betetzeagatik kalte-ordaina emateko.

IKUSI HEMEN KLIK EGINDA

 

Etxebizitzetarako Hiri-Lurzoruan finkatutako eremu jakin batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzen dituen ordenantzaren proposamena.

Ordenantza

 

Ekiola. Eguzki parkea osatzeko plan berezia

PLAN BEREZIA (gazteleraz)

INFORMAZIO PLANOAK

 

Zumaiako Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketa, '12.2 Torreaga' esparruari eta '1. Puntanueta II' sektoreari buruzkoa.

IKUSI HEMEN KLIK EGINDA