Datuen babesa

1.Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

1.1 Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Aurkakoa esaten ez den bitartean, zure datuen tratamenduaren ardunaduna Zumaiako Udala izango da. Hemen aurkitu ahal izango duzu Udalak egiten dituen jarduerei buruzko eta Udalari burzuko informazio gehigarria. 

Gurekin harremanetan jarri ahal izango zara bai telefono, email edo gutunen bidez, bai aurrez aurre. Gure posta helbidea hurrengoa da:

 

Foruen plaza, 1

20750 Zumaia (Gipuzkoa)

 

Herritarren telefono zerbitzua: 943 86 50 25

Posta elektronikoa: dbo@zumaia.eus

1.2 Nor da Datuen Babesaren Ordezkaria?

Datuen Babesaren Ordezkariarekin harremanetan jarri nahi bazara; dbo@zumaia.eus  helbide elektronikora zuzenduriko email bidez, zein gure posta helbidera idatziriko gutun baten bidez, burutzeko aukera izango duzu.

1.3 Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematean?

Datuak babesteko Erreglamendu Orokorrak (DBEO) eta Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko Lege Organikoak (DPBEDBL) interesdun orori dagozkion datu pertsonalei buruzko jarraian azalduko diren eskubideak ematen dizkiote.

Eskubide hauen aplikazioa, kasu bakoitzean tratamendu bakoitzak zilegitzen duen oinarri juridikoaren menpe egongo da, bere egikaritzea doakoa izanik.

Zure eskubideak egikaritu ahal dituzu Udalarekin harremanetan jarriz idatzizko komunikazioaren bidez, NAN-aren fotokopiarekin edo antzeko identifikazio agiriaren fotokopiarekin, hurrengo helbidean:

Zumaiako Udala

Foruen plaza, 1

20750 Zumaia (Gipuzkoa)

 

Behin eskubide hauek egikaritzeko eskabidea jaso ostean, ebazpen bat ematera ekingo diogu. Ebazpen horrekin ados ez bazaude, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren (DBEB) aurrean erreklamazio bat aurkeztu dezakezu www.avpd.euskadi.eus.

 

1.3.1    Irizpide-eskubidea

Eskubide honek zure datu pertsonalen tratamendurik egiten dugun informatuta egoteko ahalmena ematen dizu eta, hala bada, datu horiek irizpidean izateko ahalmena ematen dizu.

Eskubide hau baliatzeko eskaerak banan-banan aztertuko dira, kasu batzuetan ezin baita eskubide hau baliatu.

Hemen deskargatu dezakezu eskubide hau baliatzeko imprimakia.

 

1.3.2    Zuzentzeko eskubidea

Eskubide honek tratatzen ditugun eta okerrak diren datu pertsonalak zuzentzeko eskatzeko ahalmena ematen dizu. Eskubidea ere izango duzu zuri buruz dauden datu personal osagabeak osatu daitezen.

Hemen deskargatu ahal duzu eskubide hau baliatzeko imprimakia.

 

1.3.3    Ezerezteko eskubidea

Eskubidea duzu, DBEOren 17. artikuluan jasotako baldintzaren bat gertatzen denean, zure datu pertsonalak ezabaketa eskatzeko.

Hemen deskargatu ahal duzu eskubide hau baliatzeko imprimakia. (link-a txertatu)

 

1.3.4    Tratamendua mugatzeko eskubidea

Eskubide honek DBEOren 18. artikuluan jasotako baldintzaren bat gertatzen denean tratamendua mugapena eskatzeko ahalmena ematzen dizu.                                                                         

Hemen deskargatu ahal duzu eskubide hau baliatzeko imprimakia.

 

1.3.5    Aurka egiteko eskubidea

Zure datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea duzu, tratamendu hori interes publikoaren izenean egindako misio batean edo interes legitimoan oinarrituta badago, profilen gauzaketa barne.

Hemen deskargatu ahal duzu eskubide hau baliatzeko imprimakia. (link-a txertatu)

1.4 Zein kasutan komunikatuko ditugu zure datuak?

Inola ere ez dizkiegu datuak hirugarrenei komunikatu ez lagatuko, aldez aurretik persona interedunari jakinarazi eta behar den zilegitasuna izan gabe.

Batzuetan, zerbitzu jakin batzuk ematen dizkiguten enpresak kontratazten ditugu eta horreterako datu pertsonalak ezagutzeko sarbidea behar izango dute. Enpresa horiekin sinatu ditugu tratamenduaren eragile kontratuak, DBEOaren eta DPBEDBLaren xedapenak betetzen dituztenak. Kontratu horien bidez ziurtatzen dugu empresa horiek kontratatutako zerbitzua emateko soilik erabiltzen dituzten datuak tratatzen dituztela, baimendurik ez dituzten helburuetarako inoiz erabiltzen ez dituztela, eta datu horiek ez dizkietela hirugarren enpresa eta/edo administrazioei komunikatuko adostasuna eskatu gabe. Gainera, datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta osotasuna bermatuko duten segurtasun-neurriak ezarketa eskatzen diegu. Era berean, indarrean dauden datuen babesari buruzko xedapenak betetzen dituztela bermatzen diguten empresa eta erakundeekin soilik kontratatzen dugu.

Kasu bakoitzean jakinaraziko dizugunez, egoera jakin batzuetan, hainbat administrazio publikori datuak komunikatzeko legezko betebeharra dugu, lege horiek esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

Kontrakoa adierazi ezean, ez dugu datuen nazioarteko transferentziarik egingo.

1.5 Zer segurtasun-neurri aplikatzen ditugu datuen tratamenduan?

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. Eranskinean (segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin (3/2010 Errege Dekretua, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena).

 

 

2. Tratamendu-jardueren erregistroa

Ondorengo lerroetan Zumaiako Udalaren Tratamendu Jardueren Erregistroa aurkituko duzu, baita Zumaiako Udalak egiten duen datu pertsonalen tratamendu bakoitzaren informazio zehatza ere.

 

2.1 Udal Artxiboa

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Udalaren zerbitzura dauden espedienteak kudeatu eta zaintzeko, ikerketa, kultura, informazio eta kudeaketa administratiborako erabil daitezen, erakundean jasotako edo erakundeak sortutako dokumentuak kontserbatzera bideratuta, udal-agintariei, beste erakunde batzuei edo herritarrei udal-administrazioarekin zerikusia duten gertakarien berri emateko.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historiko edo estatistikoak betetzeko) eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa.
 • 52/2007 Legea, abenduaren 26koa, Memoria Historikoari buruzkoa.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatzen ditugun datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, Udalaren datu-baseetatik eta beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalen datuak.
 • Bestelako datuak; interesdunek Udalari buruz jasotakoak eta/edo emandakoak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Herritarrak eta egoiliarrak.
 • Lan-kontratuko langileak eta funtzionarioak.
 • Udalarekin egindako kudeaketetan datuak eman dituzten pertsonak (eskatzaileak).

 

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Ez da datu komunikaziorik aurreikusten.

 

 

2.2 Diru-laguntzak eta subentzioak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 

Zure datu pertsonalak Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei ematen dizkien subentzio eta diru-laguntzak izapidetzeko beharrezkoa den informazio pertsonala kudeatzeko tratatzen ditugu.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historiko edo estatistikoak betetzeko) eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran. Tratamendurako beharrezkoak diren datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatu beharreko zerga-legeria betetzeko eskatzen den epean gordeko dira.

 

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra, lege hori garatzeko erregelamendua eta horrekin bat datozen gainerako arauak.
 • 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
 • 24/2008 Foru Dekretua, apirilaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren Erregelamendua onartzen duena.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatzen ditugun datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, Udalaren datu-baseetatik eta beste administrazio edo erakunde publikoetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak.
 • Bestelako datuak; eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioan jasotako datu pertsonalak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Subentzio eta diru-laguntzen onuradunak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

 

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Zerga Administrazioari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Diru-laguntza eta laguntza publikoen publizitate-sistema nazionalari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: tratamendu honen esparruan legez aplikatzekoak direnei bakarrik.

 

2.3 Udal-liburutegia

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak liburutegi-txartelen eta liburutegiko materialaren mailegu-txartelen eskaerak kudeatzeko erabiltzen ditugu, bai eta jarduerak, hitzaldiak, tailerrak eta lehiaketak programatzeko ere.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historiko edo estatistikoak betetzeko) eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean. 

Hona hemen datuen tratamendua zilegitzen duten legeak:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 11/2007 Legea, urriaren 26koa, Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa, tailer, eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko, eta ikus-entzunezko materiala jaso, zabaldu eta argitaratzeko tratamenduak zuk emandako adostasunean oinarritzen dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arauturiko zilegitasun oinarrian.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publikoetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Eusko Jaurlaritzari.

2.4 Kontabilitatea, diruzaintza eta kontu-hartzailetza

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, udalaren eta haren mendeko erakundeen aurrekontu-, ekonomia- eta kontabilitate-jardunetik eratorritako informazio pertsonala kudeatzeko. Zehazki, honetarako:

 • Udalaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren fiskalizazioa.
 • Tributuekin eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuekin lotutako ikuskapenak eta izapideak kudeatzea.
 • Udalaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren barne-fiskalizazioa (berrikuspena): diru-sarrerak, gastuak, kontratuak, hitzarmenak, diru-laguntzak edo beste batzuk.
 • Udalaren urteko aurrekontuaren eta urteko kontu orokorraren likidazioa egitea.
 • Udal-sailen eta Kontuen Auzitegien (jarduera ekonomiko-finantzarioa fiskalizatzeko kanpoko organoak) arteko bitartekaritza.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran. Tratamendurako beharrezkoak diren datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatu beharreko zerga-legeria betetzeko eskatzen den epean gordeko dira.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 19/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituena.
 • 21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
 • 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan toki-administrazioaren arrazionalizazio- eta iraunkortasun-neurriak aplikatzeko foru-berezitasunari buruzkoa.
 • 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena.
 • 424/2017 Errege Dekretua, apirilaren 28koa, tokiko sektore publikoko erakundeen barne-kontrolaren araubide juridikoa arautzen duena.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak Udalaren datu baseetatik eta beste administrazio edo erakunde publikoetatik lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Udalarekin harreman ekonomikoren bat duten pertsona fisikoak eta pertsona juridikoen ordezkariak.

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Zerga Administrazioari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

2.5 Kontratazio administratiboa

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak udal-kontratazioko espedienteetako informazio pertsonala kudeatzeko (lizitazio-espedienteak eta erlazionatutakoak, bai eta argitaratutako edo jakinarazitako informazioan eta dokumentuetan ere) tratatzen ditugu.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena.
 • 3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzekoa.
 • Kontratazio-prozedura administratiboak arautzen dituen erregelamendua.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • Lege-mailako araudi sektoriala, kontratuaren xedearen arabera aplikatzekoa.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere lor ditzakegu.    

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Datuen kategoria bereziak; datos de osasun-datuak (grado de minusvalía).

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Lizitatzaileak eta/edo enpresa lizitatzaileen ordezkariak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Ez da datu komunikaziorik aurreikusten.

 

2.6 Kultura

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, herritarren parte-hartzea sustatzeko beharrezkoa den informazio pertsonala kudeatzeko, Udalak antolatzen dituen kultura-jardueretan, ekitaldietan, ikastaroetan, tailerretan, bisitetan eta gainerako jardueretan. Gainera, datu pertsonalak lantzen ditugu areto eta espazio kulturalak kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean. Hona hemen datuen tratamendua zilegitzen duten legeak:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

 

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa, tailer, eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko, eta ikus-entzunezko materiala jaso, zabaldu eta argitaratzeko tratamenduak zuk emandako adostasunean oinarritzen dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arauturiko zilegitasun oinarrian.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, administrazio edo erakunde publikoetatik lor ditzakegu, baita udalerriko ikastetxeetatik ere.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Adingabeen datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Herritarrak eta egoiliarrak.
 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Arriaga Antzokiari.
 • Donostiako Musika Hamabostaldiari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 

 

2.7 Euskara eta hezkuntza

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu euskarari buruzko ikasketak (tokiko barietatea, toponimia, etab.), euskarazko literatura (lehiaketak, etab.) eta, oro har, euskararen erabilera Udaleko eta udalerriko eremu guztietan sustatzeko. Gainera, zure datu pertsonalak ere tratatuko ditugu, hizkuntza-aholkularitza eta merkatarientzako itzulpen-zerbitzua prestatzeko.

Hezkuntzaren eremuan, honako helburu hauek dituzte:

 • Euskara ikasteko dirulaguntzak eman.
 • Merkataritzan errotuluak euskaraz jartzeko dirulaguntzak eman.
 • Ikastaroen matrikulak kudeatzea adin-tarte, behin-behineko zerrenda eta ikasle berriak erreklamatzeko epeetarako.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Zure datu pertsonalak Udaleko agiri-artxiboaren araudiaren arabera eta, hala badagokio, izapidetze-prozedura gauzatzeko eta tratamenduaren ondorioz sortu ahal diren erantzukizunen preskripzio epearekin bete ahal izateko behar den denboran gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, euskal funtzio publikoari buruzkoa.
 • 29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, helduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako institutua sortzekoa eta euskaltegiak arautzekoa.

 

Bestalde, ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko kudeaketa tratamenduaren oinarria zure adostasuna da, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arautua.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak euskaltegietatik, udalerriko ikastetxeetatik edo beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere etor daitezke. 

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Datu akademiko eta profesionalak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak (alergiak, intolerantziak, arazo fisikoak).

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Udalerriko ikastetxeei.
 • Euskaltegiei.  
 • Eusko Jaurlaritzari.

2.8 Berdintasuna

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Zumaiako Emakumeen Etxea kudeatzeko eta Udalaren esku-hartzea indartzeko, aukera-berdintasunari eta Zumaiako emakumeek gizartean duten parte-hartzeari dagokienez aholkularitza emateko eta ekitaldiak, tailerrak, programak eta abar egiteko. Era berean, zure datu pertsonalak ere tratatzen ditugu, etorkinak gizarteratzeko, haiei laguntza emateko eta aukera-berdintasuna sustatzeko ekitaldiak, tailerrak, programak eta abar egiteko.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko premiazko neurriena.
 • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.
 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa.
 • 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua arautzen duena.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak eta sexu-identitatea.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Ez da datu komunikaziorik aurreikusten.

 

2.9 Gazteria eta herritarren parte-hartzea

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, gazteen udal-lokalak eta gazte-jarduerak kudeatzeko, komunikazioak egiteko eta bizikidetza eta herritarren parte-hartzea sustatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

 

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa, tailer, eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko, eta ikus-entzunezko materiala jaso, zabaldu eta argitaratzeko tratamenduak zuk emandako adostasunean oinarritzen dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arauturiko zilegitasun oinarrian.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik edo organismo edo erakunde pribatuetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Udalaren kirol-instalazioen erabiltzaileak.
 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 

2.10 Lizentziak eta baimenak                       

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentzia, baimen, erantzukizuneko adierazpen eta baimen guztiak kudeatzeko eta kontrolatzeko tratatzen ditugu, hirigintzakoak eta bide publikoaren okupaziokoak barne. Zehazki:

 • Bide publikoaren okupazioa kudeatzea.
 • Espazio pribatuetako behin-behineko jarduerak kudeatzea.
 • Eraikinak eraisteko edo eraisteko lizentziak kudeatzea.
 • Obra handiko eta obra txikiko lizentziak kudeatzea.
 • Lursailak eta/edo eraikinak partzelatzeko/bereizteko lizentziak kudeatzea.
 • Kanpoan obra txikiak egiteko lizentzia betetzeko lizentziak kudeatzea (itxiturak, zoladurak, etab.).
 • Kartelak eta publizitate-elementuak eremu pribatuan jartzeko lizentziak kudeatzea.
 • Obra txikietarako lizentziak kudeatzea.
 • Lehen okupazioko lizentziak kudeatzea, onartutako proiektua aldatu gabe.
 • Jarduera-lizentziak kudeatzea, obrekin edo gabe, eta hasteko aurretiko jakinarazpena.
 • Erabilera aldatzeko lizentziak kudeatzea.
 • Hirigunearen barruan zamalanetarako gehieneko pisua eta neurriak gainditzen dituzten ibilgailuak zirkulatzeko eta/edo aparkatzeko baimenak kudeatzea.
 • Kirol-proba lehiakorrak edo bizikleta-martxa antolatuak egiteko bidearen erabilera kudeatzea.
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziak kudeatzea.
 • Taxi-lizentziak kudeatzea.
 • Ibien lizentziak kudeatzea.
 • Kaleko salmenta-postuak eta merkatuak kudeatzea.
 • Karabinak edo pistola sailkatuak edukitzeko udal-baimena kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna sustatzekoa.
 • 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartzen duena.
 • 11/2003 Legea, azaroaren 24koa, animaliak babesteari buruzkoa.
 • 50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa.
 • 2/2000 Legea, ekainaren 29koa, turismo-automobiletako bidaiarien hiriko eta hiriarteko garraio publikoari buruzkoa.
 • 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua – Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartua – Aplikatu eta garatzeko zirkulazio-erregelamendu orokorra onartzen duena.
 • 137/1993 Errege Dekretua, urtarrilaren 29koa, armen erregelamendua onartzen duena.
 • 976/2011 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, armen erregelamendua aldatzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatzen ditugun datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak Udalaren datu-baseetatik eta beste administrazio eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Personas afectadas y/o sus representantes legales.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Beste administrazio publiko batzuk: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 

 

2.11 Ezkontzak eta izatezko bikoteak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu San Telmoko ezkontzen eta ezkontza zibilen ospakizunak kudeatzeko, non apaizak, alkateak edo zinegotzi ordezkariak egiteko baimena ematen duen, edo izatezko bikoteen eta bestelako zeremonia zibilen udal-erregistroan sartzeko (hiletak, etab.).

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 35/1994 Legea, abenduaren 23koa, alkateek ezkontza zibila baimentzearen arloan Kode Zibila aldatzekoa dena.
 • 2/2003 Legea, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzen dituena.
 • 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretua, Kode Zibila argitaratzen duena.

 

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira, bai eta ezkongaiek eta haien gurasoek eta lekukoek emandakoak ere. Era berean, epaitegietatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak.
 • Ezkongaiak eta haien gurasoak.
 • Lekukoak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Begi Bistani.
 • Erregistro publikoetara.
 • Epaitegi eskudunei.

 

2.12 Gobernu-organoak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, tokiko gobernu-batzarraren erabakiak, alkatetzaren eta ordezkarien ebazpen-liburua, erakunde publikoen erabakiak eta kide anitzeko beste organo batzuen aktak (osoko bilkura, bozeramaileen batzordea eta tokiko gobernu-batzarra) formalizatu, kudeatu eta jakinarazteari buruzko informazio pertsonala kudeatzeko, fede publikoarekin eta izapidetutako administrazio-prozedurekin lotutako erregistroetan.

Era berean, zure datuak tratatzen ditugu informazio-batzordeen, osoko bilkuren eta bozeramaileen batzordeen grabazioak kudeatzeko, osoko bilkurak streaming bidez bakarrik emitituz.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharra betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, informazio batzordeen, osoko bilkuren eta bozeramaileen batzordeen grabazioak eta streaming bidezko emisioak egiten dituzten kameren bidez ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Datu akademiko eta profesionalak.
 • Datuen kategoria bereziak; sinesmenak, hautatutako ordezkarien talde politikoa, ideologia edo bilkuretan parte har dezaketen herritarren talde politiko edo sindikala.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Gobernu-organoak osatzen dituzten ordezkari hautetsiak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.
 • Jendaurreko saioetara bertaratutako pertsonak, haien irudia/ahotsa grabazioan atzematen bada.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Ez da datu komunikaziorik aurreikusten.

 

 

2.13 Udal-errolda

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, erroldarekin lotutako izapideen administrazio-kudeaketa egiteko, bai eta udalerri horretako bizilagunak jasotzen dituen administrazio-erregistroarena ere, bizilekuaren eta ohiko bizilekuaren froga baitira:

 • Errolda-ziurtagiriak eta -agiriak ematea.
 • Erroldan sartzea eskatzen duten udal-zerbitzuek ofizioz egin beharreko administrazio-kudeaketak.
 • Bizilekurik gabeko pertsonentzako erroldatze-eskaerak izapidetzeari buruzko informazio pertsonala kudeatzea.
 • Ofiziozko bizikidetza egiaztatzea.
 • Hautesle-errolda osatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren agiri-artxiboko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historiko edo estatistikoetarako), eta prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzkoa.
 • 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, toki-erakundeen biztanleriari eta lurralde-mugapenari buruzko erregelamendua onartzen duena.
 • 4/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea aldatzen duena, udal-erroldari dagokionez.
 • 2612/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuak onartutako toki-erakundeen biztanleriari eta lurralde-mugapenari buruzko erregelamendua aldatzen duena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak udalaren datu-baseetatik bai eta Estatistikako Institutu Nazionaletik, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta beste administrazio eta/edo erakunde publiko batzuetatik lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Biztanleen Udal Erroldan inskribatutako pertsonak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Estatistikako Institutu Nazionalari.
 • Euskal Estatistika Erakundeari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 

2.14 Udal ondarea

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, ondasun higigarriak eta higiezinak, salerosketak, matrikulazioa eta erregistroko inskripzioak, garaje-emakiden errolda, udal-jardueren aseguruak eta enpresa edo partikularrentzako administrazio-emakidak kudeatzeko.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 1372/1986 Errege Dekretua, ekainaren 13koa, Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onartzen duena.
 • 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Udal-jabetzako higiezinen errentariak eta, hala badagokio, haien ordezkariak.
 • Administrazio-emakiden titularrak eta, hala badagokio, haien ordezkariak.
 • Ondasunak erosten edo saltzen parte hartzen dutenak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Aseguru-zerbitzuen enpresa eta erakunde hornitzaileei.

2.15 Udaltzaingoa

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Udaltzaingoaren jarduerak, esku-hartzeak eta kudeaketa integrala kudeatzeko, hau da:

 • Polizia-jarduerak kudeatzea, polizia-esku-hartze baten ondorioz polizia- eta administrazio-eginkizunak betetzean gertatutako egoera garrantzitsuen berri emateko eta horien berri emateko.
 • Ikertu beharreko egitateak, jasotako deklarazioak eta txostenak eta delituaren zantzu izan daitezkeen inguruabar guztiak argitzeko eginbideak egitea.
 • Herritarren segurtasunerako eta polizia-helburuetarako baliagarria den informazioa prozesatzea eta kudeatzea.
 • Ikertu beharreko egitateak, jasotako deklarazioak eta txostenak eta delituaren zantzu izan daitezkeen inguruabar guztiak argitzeko eginbideak egitea.
 • Udal-ordenantzak betetzen direla kontrolatzea eta gainbegiratzea; animalia arriskutsuak, terrazak, mahaitxoak, bide publikoa okupatzea, udal-merkatua, etab.
 • Espazio publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten eta giza kontzentrazio handietan ordena mantentzen laguntzea.
 • Polizia judizialaren eginkizunetan parte hartzea.
 • Interesdunek egindako salaketak eta kontsultak kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa.
 • 1882ko irailaren 14ko Errege Dekretua, Prozedura Kriminalaren Legea onartzen duena.
 • 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa.
 • 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 1/2020 Legegintzako Dekretua, uztailaren 22koa, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak udalaren datu-baseetatik, udaltzaingoaren beraren ofiziozko jarduketa eta beste erakunde publiko, justizia-administrazio eta polizia-erakundeetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak, sinesmenak, sexu-identitatea eta jatorri etnikoa edo arraza-jatorria.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Ikerketapean dauden pertsonak.
 • Arau-hausleak edo espedientean daudenak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Beste polizia-kidego batzuei.
 • Justizia Administrazioari.
 • Eragindako hirugarren pertsonei.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

2.16 Zerga-bilketa: zergak, tasak eta prezio publikoak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak dirua biltzeko erabiltzen ditugu, hau da, udal-zergak (zergak, tasak eta kontribuzio bereziak) eta diru-sarrera publikoak (prezio publikoak, isunak, etab.) kobratzeko, borondatezko aldian zein betearazpen-aldian, dagokion prozeduraren bidez.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran. Tratamendurako beharrezkoak diren datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatu beharreko zerga-legeria betetzeko eskatzen diren aldietan gordeko dira.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, toki-ogasunak arautzen dituen legearen testu bategina onartzen duena.
 • 2/2005 Foru araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergei buruzkoa.
 • 11/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako toki ogasunak arautzen dituena.
 • 41/2006 Foru Dekretua, irailaren 26koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko tributuen foru arau orokorra garatzeko erregelamendua onartzen duena.
 • 38/2006 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa, Gipuzkoako lurralde historikoko diru-bilketaren erregelamendua onartzen duena.
 • 14/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergari buruzkoa.
 • 12/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, ondasun higiezinen gaineko zergari buruzkoa.
 • 15/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzkoa.
 • 1/1993 Foru Dekretu Arauemailea, apirilaren 20koa, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren testu bategina onartzen duena.
 • 16/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergari buruzkoa.
 • 2/2017 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 28koa, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duena.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, udalaren datu-baseetatik, Gipuzkoako Foru Aldunditik, Gipuzkoako Foru Ogasunetik, bai eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazional, Estatistikako Institutu Nazional, Trafikoko Zuzendaritza Nagusi, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusi, erregistro, banku-erakunde, lanbide-elkargo eta beste administrazio eta erakunde publiko batzuetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak (minusbaliotasun-maila).

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
  • Zergadunak eta, hala badagokio, haien ordezkariak.
  • Zergadunen bizikidetza-unitateko kideak.
  • Erakunde pribatuen ordezkariak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Zerga Administrazioari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Trafikoko Zuzendaritza Nagusiari.
 • Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari.
 • Kontuen Auzitegiari.
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari.

 

2.17 Giza baliabideak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, udaleko langileei eta hautaketa-prozesuei buruzko informazio pertsonala kudeatzeko. Zehazki:

 • Administrazio-karrera kudeatzeko (lanbide-gradua aitortzea, etab.).
 • Administrazio-egoerak kudeatzeko eta zerbitzu-harremana amaitzeko (funtzionarioei egoerak eta eszedentziak aitortzea).
 • Eskubide ekonomikoak kudeatzeko (nominak, gizarte-aseguruak, gizarte-segurantzako prestazioak, pentsio-planak, etab.).
 • Lanpostuen hornidurak kudeatzeko (karrera profesionala, barne-sustapena, mugikortasuna edo lanpostuen lekualdaketa, etab.).
 • Betebeharrak kudeatzeko (bateraezintasunak, etab.).
 • Diziplina-espedienteak kudeatzeko.
 • Lan-eskubideak kudeatzeko (lanaldi-murrizketa, ordutegi-malgutasuna handitzea, etab.).
 • Lan-eskaintza publikoen hautaketa-prozesuen edo lan-poltsa eratzeko deialdi espezifikoaren ondorioz aldi baterako lanpostuak betetzeko lan-poltsak sortzeari eta osatzeari buruzko datu pertsonalak kudeatzeko.
 • Langileen prestakuntza kudeatzeko.
 • Sarbideen kontrola eta ordutegia kontrolatzeko sistema kudeatzeko.
 • Laneko zaintza eta osasuna kudeatzeko.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden langileak sartzeari eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzeari eta lanbide-sustapenari buruzko erregelamendu orokorra onartzen duena.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundetik (IVAP), beste udal batzuetatik, Gipuzkoako Foru Aldunditik, Lanbide eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak eta sindikatu-afiliazioa.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Lan-kontratuko langileak eta funtzionarioak.
 • Kargu politikoak.
 • Lan-poltsak osatzen dituzten hautagaiak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Onuradunak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Zerga Administrazioari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.
 • Lanbideri.
 • IVAPi (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari).
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei.
 • Laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuei.
 • Sindikatu desberdinei.
 • Foru Aldundiari.

 

2.18 Zerbitzu- eta mantentze-sarea

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, udal mantentze-lanetarako eta zerbitzuak emateko behar den informazio pertsonala kudeatzeko, zehazki:

 • Hiri-mantentzearen eta udal-instalazioen kudeaketa; bide publikoak, argiteria publikoa, etab.
 • Udal-zerbitzuen sarea kudeatzea; ur-hornidura, hondakin-hornidura, saneamendua, etab.
 • Pasabideen kudeaketa.
 • Merkatuen kudeaketa.
 • Udal ekipamenduaren, aretoen edo espazioen erabilera erreserbatzeko eta/edo kudeatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzea.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.Era berean, datuak udalaren datu-baseetatik lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Beste datu mota batzuk; interesdunek jasotakoak eta/edo emandakoak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Ez da datu komunikaziorik aurreikusten.

 

2.19 Erregistroa eta herritarrentzako arreta-zerbitzuak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, informazio publikoa eskuratzeko eskaerak, kexak, iradokizunak eta erreklamazioak, salaketak eta zerbitzu eta instalazioetako gorabeherak, erregistroen arloko arreta, aurretiazko hitzorduaren eskaerak eta herritarrei arreta emateko gainerako udal-zerbitzuak kudeatu eta izapidetzeko. Baita udalean sartzen eta ateratzen diren idazkiak eta komunikazioak kudeatzeko ere, eta horiek ofizialki jasota uzteko.

Era berean, galdutako objektuekin lotutako izapideak egiten dira, udaltzaingoarekin koordinatuta.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historiko edo estatistikoak betetzeko) eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki-erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Bestelako datuak; interesdunek Udalari buruz jasotakoak eta/edo emandakoak.

 

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Beste Administrazio publikoei: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 

2.20 Informatika-zerbitzuak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, erabiltzaileak kudeatzeko (udal-langileak, kontratetako eta azpikontratetako langileak eta hornitzaileak), ekipoak, datu-baseak eta konexioak kudeatzeko eta udal-wifi sarerako sarbide-zerbitzua kudeatzeko udal informazio-sistemetara sarbidea duten pertsona fisiko edo juridikoei buruzko informazio pertsonala kudeatzeko.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriei buruzkoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak Udalaren datu-baseetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Udaleko informazio-sistemetara egindako sarbideen erregistroa.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Lan-kontratuko langileak eta funtzionarioak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Ez da datu komunikaziorik aurreikusten.

2.21 Gizarte-zerbitzuak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak gizarte-zerbitzuen esparruan, herritarrei informazioa, aholkularitza eta arreta eman ahal izateko tratatzen dira, bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzako eskubideen eta baliabideen prestazioaren kudeaketa barneraturik, zehazki:

 • Gizarte-arreta eskatzen edo behar duten pertsonei arreta emateko orientazioa.
 • Beharren detekzioa, egoeren jarraipena, prestazioen izapidetzea eta, hala badagokio, zerbitzu eskudunera bideratzea kudeatzea.
 • Aholkularitza, familia-bizikidetzan, egoera pertsonalean, gizarte-harremanetan, komunikazioan, guraso-erantzukizunean eta/edo hezkuntza-erantzukizunean sortzen diren zalantza eta/edo zailtasunei aurre egiteko. Azken batean, aholkularitza-zerbitzuak ematea, familian esku hartzea (hezkuntzakoa/psikosoziala), psikomotrizitatea, guraso-eskola eta koordinazio-sare bat.
 • Udalak bultzatutako gizarte-programak kudeatzea; hezkuntza-programa eta programa psikosoziala eta sozioedukatiboa, prestakuntzakoa, laguntza psikologikokoa, helduei laguntzekoa, etxez etxeko laguntzekoa, genero-indarkeriakoa, lankidetza eta gizarte-ekintzakoa, soziosanitariokoa, etab.
 • Udalak bultzatutako ikastaroak, tailerrak eta ekitaldi sozialak kudeatzea.
 • Instalazio sozialak eta horien erabiltzaileak kudeatzea; eguneko zentroa, udal-titulartasuneko pisuak eta etxebizitzak, gizarte-zentroa, etab.
 • Aparkatzeko txartelen kudeaketa eta mendekotasuna duten pertsonentzako laguntza teknikoak.
 • Aldundiaren baliabide guztietarako sarbidea kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

 

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
 • 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.
 • 3/2009 Legea, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Legea aldatzen duena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko premiazko neurriena.
 • 24/2013 Legea, abenduaren 26koa, Sektore Elektrikoari buruzkoa (bezero kalteberak).
 • 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko premiazko neurriena.
 • 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
 • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.
 • 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.
 • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.
 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa.
 • 1/2016 Legea, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak Udalaren datu-baseetatik, Justizia Administrazio, segurtasun-indar eta -kidegoen eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere lor ditzakegu.  

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Inguruabar sozialen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak.
 • Bestelako datuak; prozeduretan jasotakoak eta/edo emandakoak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Gizarte-zerbitzuen erabiltzaileak.
 • Gizarte-zerbitzuen onuradunak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Justizia Administrazioari.
 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Osasun-datuak zentroetara.
 • Segurtasun-indar eta -kidego eskudunei.

2.22 Turismoa eta merkataritza

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu bisitarien gorakada kudeatzeko eta tokiko nortasun-balioak indartu eta bermatuko dituen turismo-eredu bat definitzeko, informazio turistikoa emateko, bisita gidatuak, txangoak, ekitaldiak eta abar egiteko. Era berean, zure datu pertsonalak tratatzen ditugu sarreren salmenta kudeatzeko eta udalerria ekonomikoki sustatzeko jarduerak eta ekintzak kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta ondorengo legeetan ezarritako lege-eginbeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

 

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa, tailer, eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko, eta ikus-entzunezko materiala jaso, zabaldu eta argitaratzeko tratamenduak zuk emandako adostasunean oinarritzen dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arauturiko zilegitasun oinarrian.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik edo organismo edo erakunde pribatuetatik ere lor ditzakegu.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunei buruzko datuak.
 • Banku eta ondareko datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Merkatarien elkarteei.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen bada bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

 

2.23 Hirigintza eta ingurumena

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak erabiltzen ditugu hirigintza-izapideetatik eratorritako administrazio-espedienteak kudeatzeko eta garapen sozioekonomikoa eta ingurumenaren babesa bateragarri egiteko.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren dokumentuak artxibatzeko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historiko edo estatistikoak betetzeko) eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak preskribatzeko epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, zeinek zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean eta legezko betebeharrak betetzeko.

Hona hemen datuen tratamendua zilegitzen duten legeak:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena
 • 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
 • 2/2014 Legea, urriaren 2koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea aldatzen duena.
 • 7/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziara jotzeko eskubideak arautzen dituena.
 • 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babestekoa.
 • 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa.

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Era berean, datuak udalaren datu-baseetatik bai eta Gipuzkoako Foru Aldunditik, Eusko Jaurlaritzatik eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere lor ditzakegu.

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Ekonomia, finantza eta aseguru datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkaria.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkaria.
 • Onuraduna eta/edo haren legezko ordezkaria.

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Epaitegi eskudunei.

 

2.24 Udalaren bideo-zaintza

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak erabiltzen ditugu bideozaintza eta sarbide-kontrola kudeatzeko, Udalaren pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna bermatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak hilabeteko epean gordeko dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 22.3 artikuluaren arabera.

Zein da zure datuak tratatzeko zilegitasuna?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago, zeinak zilegitzen gaituen datu pertsonalak tratatzera botere publikoen izenean burututako eginkizunean.

 • 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, segurtasun-indar eta -kidegoek bideokamerak erabiltzea arautzen duena.
 • 10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena.
 • 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa.

 

Nola eskuratu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

 

Kasuan kasuko datu pertsonalen kategoriak:

 • Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.

 

Era berean, datuak tratatzeko interesa duten pertsonak honako hauek dira:  

 • Kamerek hartutako pertsonak (herritarrak eta egoiliarrak, bisitariak, langileak).

 

Zein hartzaileri komunikatuko zaizkio zure datuak?

Tratamendu honen esparruan egiten diren datu-komunikazioek udal gisa legez esleituta ditugun legezko betebeharretan aurkitzen dute zilegitasuna.

Zehazki, honako hartzaileei komunikatuko dizkiegu zure datuak:

 • Estatuko segurtasun-indarrei.
 • Organo judizial eskudunei.