Jendaurrean erakusgai dauden dokumentuak

Espediente zenbakia Titulua Mota Argitaratze data Azken eguna
2023HPXA0001 17/3 EUko 1,2,3 lurzatien xehetasun azterketaren hasierako onarpena ematea Hirigintza, Ingurumena, Obrak eta Zerbitzuetako planak 2023/08/31 2023/10/10 23:55
2023KKOO0001 2022ko kontu orokorra Ogasuna 2023/05/30 2023/06/20 23:55
2023TDIR0002 Merkataritza lokalak ekintzaile berrien bitartez berreskuratzeko dirulaguntzak Ordenantza eta erregelamenduen onarpena 2023/05/19 2023/06/23 23:55
2023TDIR0002 Merkataritza lokalak ekintzaile berrien bitartez berreskuratzeko dirulaguntzak Ordenantza eta erregelamenduen onarpena 2023/05/19 2023/06/23 23:55
2023KAOR0001 2023ko aurrekontua gauzatzeko arauaren aldaketa Ogasuna 2023/05/12 2023/06/02 23:55
2023IERR0003 Eragin linguistikoaren ebaluazioa (ELE) arautzeko ordenantzari hasierako onarpena Ordenantza eta erregelamenduen onarpena 2023/04/20 2023/06/05 23:55
Espediente zenbakia Titulua Mota Argitaratze data Azken eguna
2023HPBI0001 Zumaiako 12.2 Torreaga egikaritze unitateko Ituntze batzarra Urbanizazio proiektuak 2023/06/12 2023/07/12 23:55
2021HPNS0003 Arau subsidiarioaren aldaketa: turismo-ostatuko establezimenduak Arau subsidiarioak 2023/05/16 2023/06/16 23:55
2023KCRE0002 Udalaren 5. kreditu aldaketa Ogasuna 2023/05/08 2023/05/29 23:55
2023IERR0004 Udal etxebizitza tasatuen ordenantza Ordenantza eta erregelamenduen onarpena 2023/04/20 2023/06/02 23:55
2023HIOZ0001 Energia plana Hirigintza, Ingurumena, Obrak eta Zerbitzuetako planak 2023/04/19 2023/06/01 23:55
00000000 Irabazi asmorik gabeko kirol elkarte eta taldeei dirulaguntzak Ordenantza eta erregelamenduen onarpena 2023/03/30 2023/04/05 23:55
2023IERR0004 Udal etxebizitza tasatuen ordenantza arautzaile berria Ordenantza eta erregelamenduen onarpena 2023/02/16 2023/03/14 23:55
2022KOFI0002 Zumaiako arau subsidiarioetako ordenantzen 67. artikuluaren aldaketa: AITA MARI AUZUNEA Arau subsidiarioak 2023/02/10 2023/03/24 23:55
2021HUUU0002 Torreaga eremuko urbanizazio proiektua Urbanizazio proiektuak 2023/01/16 2023/02/13 23:55