Tokiko Gobernu Batzordea

Izen-abizenak Kargua Alderdia
Iñaki Ostolaza Alkatea EH Bildu
Marina Bidasoro Zinegotzia EH Bildu
Argi Yeregi Zinegotzia EH Bildu
Aitor Manterola Zinegotzia EH Bildu
Asier Arakistain Zinegotzia EH Bildu
Josemi Antia Zinegotzia EAJ
Duñike Agirrezabala Zinegotzia PSE-EE

 

Eskumenak:

1. HIRIGINTZA eta INGURUMENA

 1. Hirigintza-kudeaketarako tresnak (birpartzelazio-proiektuak, urbanizatzeko jarduketa programak eta gainerako hitzarmenak) eta
  urbanizazio-proiektuak onartzea (21.1.j artikulua).
 2. Hirigintza-ordenamenduko planei eta hitzarmenei hasierako eta behin behineko onespena ematea, baldin eta behin betiko onespenaren eskumena Udalbatzarrarena bada (21.1.j artikulua).
 3. Hirigintzako arau-hauste larri eta oso larrien ondoriozko zigorrak (2/2006
  Lurzoru eta Hirigintza Legeko 225 artikulua)
 4. Ingurumena: Zarata mapak eta ekintza planak onartzea (213/2012 Dekretuaren 18. eta 19. artikuluak); Klima- aldaketaren aurkako ekintza-planak onartzea, Udalbatzaren eskumena ez denean.

2. GIZA BALIABIDEAK

 1. Lan eskaintza publikoa onartzea, Udalbatzarrak onartutako aurrekontuaren eta plantillaren arabera (21.1.g artikulua).
 2. Diziplina-espedienteak erabakitzea (21.1.h artikulua).
 3. Larrialdietarako planen onarpena
 4. Auto-babes planen onarpena

3. ONDASUNAK

 1. Ondasunak eta eskubideak erostea, eta ondarea besterentzea, horien balioa baliabide arrunten % 5etik % 10era bitartean dagoenean (21.1.p artikulua).
 2. Bere eskumeneko arloan udal jabetzako ondasunak doan erabiltzen lagatzeko erabakiak hartzea (21.1.s artikulua), baldin eta iraupena urtebetekoa edo gehiagokoa bada.

4. ONDARE ERANTZUNKIZUNA

 1. Administrazioaren ondare erantzukizunari buruzko espedienteak ebaztea.