Zumaiako Udaleko hiru udaltzain postuak behin-betiko izaeraz betetzeko Polizia eta Larrialdietarako Akademiaren deialdiko informazioa

2018/11/23
Derrigortasun data iraungi gabeko hizkuntza-eskakizuna daukaten plazak aukeratzeko lehenatsun hurrenkera, derrigortasun-data igarota daukaten hizkuntz-eskakizuneko lanpostuen lehentasun hurrenkera eta euskarazko probaren behin-betiko emaitzak