Laguntza eta neurri konkretuak

1. Lanbide-SVE salbuespen neurriak

Lanbideko bulegoetan aurrez aurreko arreta etenda dagoen honetan, Lanbiderekin egin beharreko kudeaketa guztiak modu telematikoan egingo dira.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Lanbide-SVE (Eusko Jaurlaritza)

Informazio gehiago lotura honetan.

 

2. Ondorio sozialetara soilik bideratutako aparteko gizarte-funtsa: mendekotasunari arreta ematea

Etxez etxeko hurbileko zerbitzuak indartzea. Etxez etxeko eremura lekualdatzea zentroetan arreta etetea konpentsatzeko zerbitzuak. Etxeko telelaguntza areagotzea.

BALDINTZAK

Mendekotasuna baloratzeko irizpideak betetzea.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Herri bakoitzeko gizarte zerbitzuetan.

Informazio gehiago lotura honetan.

 

3. Kontsumitzaile kalteberei ura eta energia emateko bermea

Kontsumitzaile kaltebera izanik, hornitzaileek ezingo diote kontatu argia, ura edo gasa. Martxoaren 17tik aurrera kontatzen du neurriak, eta alarma-egoerak irauten duen bitartean luza daitekeen neurri bat. Bestalde, automatikoki luzatzen da 2020ko irailaren 15era arte bonu sozialaren indarraldia.

BALDINTZAK

Kontsumitzaile kaltebera, kaltebera larria edo bazterketa-arriskuan dagoena izateko araudiak zehazten dituen baldintzak betetzea.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Zuzenean erreferentziako merkaturatzaileren bati eskatuta, zeinek gizarte-bonua eskaintzeko eta finantzatzeko betebeharra baitute.

Informazio gehiago lotura honetan.

 

4. Hipoteka-zorraren atzerapena

Enplegua galdu duten edo COVID-19 osasun-krisiaren ondorioz diru-sarrerak murriztu zaizkien pertsonei hipotekak ordaintzeko atzerapena.

BALDINTZAK

Hipoteka-zordunak moratoria baliatu ahal izateko, araudiak zehazten dituen baldintzak bete behar ditu.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Erakunde hartzekodun bakoitzak eskaera-prozedura bat ezarri du, baina pertsonak zenbait dokumentu aurkeztu behar ditu, hala nola langabezia-prestazioaren ziurtagiria, bizikidetza-ziurtagiria eta abar.

Araudia lotura honetan.

5. Gizarte-larrialdietarako laguntzak handitzea

Berariazko gastuei aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten pertsonentzako prestazio ekonomikoak (etxebizitza, mediku-gastuak, etab.).

BALDINTZAK

Euskadin erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea, eskaera egin baino gutxienez 6 hilabete lehenago. Bizikidetza-unitate bat eratzea, gutxienez urtebete lehenago.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Hitzordua eskatzea udaletako Gizarte Zerbitzuetan. Elkarrizketa gizarte-langilearekin, beharrizana aztertzeko, baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta udalak eskaera egiteko.

Informazio gehiago lotura honetan.

6. Langabezia-babesa ERTE baten aurrean

Enpresek kontratuak etetea edo lanaldia aldi baterako murriztea ERTE bidez aplikatzen dutenean, pertsonak langabeziagatiko ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko eskubidea du, horretarako gutxieneko okupazio-aldi kotizatua izan ez arren.

BALDINTZAK

COVID-19ren ondorioz, arrazoi ekonomikoengatik, teknikoengatik, antolamenduagatik, ekoizpenagatik edo ezinbesteko kausengatik (ERTE) kontratuak eteteak edo lanaldia aldi baterako murrizteak eraginda egotea.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Estatuko Gobernua.

Egoera horretan pertsona bati ERTE batek eragin badio, ez du aldez aurretik hitzordua eskatu behar SEPErekin, haren prestazioaren kudeaketa enpresaren eta SEPEren artean izapidetuko baita.

Araudia lotura honetan.

7. Koronabirusak sortutako kalteberatasun ekonomikoan dauden pertsonak parke publiko babestuen alokairua ordaintzetik salbuestea

Aldi baterako alokairua eta komunitate-gastuak ordaintzetik salbuestea alokairu babestuko parke publikoetan bizi diren eta koronabirusak sortutako zaurgarritasun ekonomikoko egoera batean dauden maizter guztiak. Neurriak apirileko eta maiatzeko alokairuei eragingo die, eta, alarma-egoera luzatzen bada, ekainera luzatuko da.

BALDINTZAK

Euskadiko alokairu babestuko parke publikoetan maizterra izatea, COVID-19ren ondorioz langabezian geratzea edo langile autonomoa edo enpresaria izatea,% 40ko edo gehiagoko galera jasatea. Alokairu-errenta gehi komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak familia-unitatearen diru-sarrera garbien% 30etik gorakoak izan beharko dute.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Martxoaren 31tik aurrera, maizterrak eskaera bat aurkeztu ahal izango dio Alokabideri, egoera ahulean dagoela egiaztatzen duten agiriekin batera (langabezia, jarduera uztea, etab.).

Informazio gehiago lotura honetan.

8. Haurreskolei eta jantoki-garraio zerbitzuei buruzko laguntzak

Jantoki-zerbitzuaren eta eskola-garraioaren fakturazioa etetea: familiek ez dituzte ordainduko aurrez aurreko hezkuntza-jarduera etenda dagoen aldiari dagozkion jantoki-kuotak. Jantoki-bekak mantentzea: Jantokiko beka bat jasotzeko eskubidea oso-osorik jasoko dute. Haurreskolen fakturazioa etetea: koronabirusaren krisiak eragindako gelen itxieraren ondorioz, ez dira kobratuko egun horiei dagozkien kuotak.

BALDINTZAK

Jantokiko, eskola-garraioko eta haurreskoletako zerbitzuen familia erabiltzaileak izatea.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Erakundea: Hezkuntzako Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

Ez da beharrezkoa eskaera egitea.

Informazio gehiago lotura honetan.

9. Aldibaterako kontratua amaitzeagatiko salbuespenezko langabezia-prestazioa (oraindik ez dago eskuragarri)

Sorospena, hasiera batean hilabete iraungo duena. Dirulaguntzaren zenbatekoa hilean 431 eurokoa da (IPREMaren %80). Bateraezina da gutxieneko edo zein errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte soldata edo antzeko laguntzak jasotzearekin.

BALDINTZAK

 • Gutxienez bi hilabetekoiraupen mugatuko kontratu bat amaituizana.

 • Kontratuaren amaiera hori alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean sartu ondoren gertatzea.

 • Langileak ez izatea beste prestazio edo sorospen bat eskatu ahal izateko adinako kotizazio.

 • Langileak errentarik ez izatea. Diru-sarrerek ezin dute gainditu Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren% 75, hau da, 712,50 euro gordinak hilean

ESKAERA / ERAKUNDEA

Erakundea: SEPE.

Informazio gehiago lotura honetan.

10. Gizarte Segurantzako erregimen orokorreko etxeko langileen sistema berezian sartuta dauden pertsonek jarduerarik ez izateagatiko aparteko prestazioa

Jarduera guztiz galduz gero: oinarri arautzailearen% 70, eta ezingo da izan SMI baino handiagoa. Jarduera partzialki galduz gero: lanaldi-murrizketaren ehunekoarekiko zuzeneko proportzioa.

BALDINTZAK

Zerbitzuak, osorik edo zati batean, aldibaterako emateari utzi dioten pertsonak, edo 2/015 23/10 Legegintzako Errege Dekretuaren 49.1 artikuluan jasotako kaleratze-kausagatik lan-kontratua iraungi zaien pertsonak.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Erakundea: SEPE.

PDF honetan azaltzen dizugu zer egin behar duen zerbitzua jasotzen duen pertsona-familiak eta zer egin behar duen etxeko langileak.

Informazio gehiago lotura honetan.

11. Aparteko laguntzak Gaztelagun Programan

BALDINTZAK

“Zaurgarritasun ekonomikoko” egoeran dauden Gaztelagun laguntza-programaren onuradunek aldibaterako eta salbuespenezko laguntza osagarria jaso dezakete, aitortuta zuten diru-laguntza osatu ahal izateko. Laguntza horrek 2020ko apirileko, maiatzeko eta ekaineko hilekoak hartuko ditu barne.

ESKAERA / ERAKUNDEA

Erakundea: Alokabide (Eusko Jaurlaritza)

Laguntza horiek izapidetzeko, dagokion aldaketa-eskaera aurkeztuko da onuradun bakoitzak egoitza elektronikoan/Nire karpetan irekita duen laguntzaren espedientean: alokabide.euskadi.eus.

Informazio gehiago lotura honetan.

12. Alokairu-zorraren atzerapena: ohiko etxebizitzaren alokairua ordaintzeko laguntzak

BALDINTZAK

Errentariak zaurgarritasun-egoeraren baldintzak bete eta egiaztatu behar ditu.

Etxegabetzeak etetea kalteberatasun-egoeran dauden errentarientzat. Alokairu-kontratuak berritzea eta 6 hilabeteko luzapena. Aldi baterako eta ohiz kanpoko atzerapena kalteberatasun-egoeran dauden errentarientzat, baldin eta errentatzailea etxebizitza-edukitzaile publiko zein pribatu handi bat bada. Aldi baterako eta ohiz kanpoko geroratzea errentaren ordainketa errentatzailea etxebizitza-edukitzaile handia ez bada. Genero-indarkeriaren biktimak, etxegabetzearen xede diren pertsonak, etxerik gabeko pertsonak eta bereziki beste pertsona batzuk

ESKAERA / ERAKUNDEA

Eskabidea aurkeztea:

  1. Moratoria, errentatzailea etxebizitza-edukitzailea bada eta bi alderdiak ados jarri ez badira. Errentatzaileak gehienez ere 7 eguneko epean jakinaraziko dio bere erabakia errentariari, honako aukera hauen artean:

   • Errenta-errentaren%50eko murrizketa, alarma-egoerak irauten duen bitartean edo 4 hilabetera arte.

   • Moratoria bat errentaren ordainketan. Kuotak gutxienez 3 urtez zatikatuz geroratuko da.

   • Pertsonak finantzaketa-laguntza iragankorren programan sartzeko eskubidea du.

  2. Moratoria, errentatzailea etxebizitza-edukitzaile handia ez denean. Kalteberatasun-egoeran dagoen errentatzaileak ordainketa atzeratzea eska dezake. Errentatzaileak 7 egun ditu onartu, baztertu edo alternatibak proposatzeko. Akordiorik lortzen ez bada, errentariak finantzaketarako laguntza iragankorren programan sartzeko aukera izango du.

Informazio gehiago lotura honetan.