Gardentasuna

4/2014 FORU ARAUA, otsailaren 6koa, gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzkoa

 

Hautetsiak eta konfidantzazko karguak 

Hautetsien zerrenda (2019-2023)

Udaleko goi kargudunek urtero jasotako ordainsariei buruzko informazioa (eguneratzeko)

 

Langileak eta udal antolaketa 

Udal Lanpostu Zerrenda edo Langileen Plantilla (eguneratzeko)

Plantilla Organikoa (eguneratzeko)

Kirol patronatuko lanpostu zerrenda (eguneratzeko)

Kirol patronatuko plantilla organikoa (eguneratzeko)

Udalhitz hitzarmena (eguneratzeko)

Ondasun higiezinen zerrenda (eguneratzeko)

 

Udal ordenantzak

Udal ordenantzak

 

Udal plangintza

Finantzatutako zerbitzuen benetako kostuari buruzko informazioa (eguneratzeko)

 

Informazio ekonomiko-finantzieroan

UDAL AURREKONTUAK

Aurrekontuak

2015 Aurrekontu txostena (eguneratzeko)

2020 Aurrekontua GAO

2020 Kreditu aldaketen laburpena

2021eko aurrekontuen egonkortasun txostena

2019 kostuak

URTEKO KONTUAK

Udalaren aurrekontuen balantzea (eguneratzeko)

Udalaren kontu orokorra (eguneratzeko)

Kirol Patronatuko urteko memoria (eguneratzeko)

UDAL ZORRA 

Ordainketen bataz besteko epea (2016) (eguneratzeko)

EMANDAKO LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK 

2015ean emandako diru-laguntzak (eguneratzeko)

HITZARMENAK  

Izenpetutako hitzarmenak eta kudeaketa-mandatuak (eguneratzeko)

 

Kontratazioa 

Azken aldian formalizatutako kontratuen zerrenda (eguneratzeko)

 

Udal araudi eta hitzarmenak 

Udal hitzarmenak (eguneratzeko)

 

Gardentasunarekiko konpromisoa, zabalkundea eta komunikazioa

2008 Fiskalizazio txostena (eguneratzeko)