Gardentasuna

4/2014 FORU ARAUA, otsailaren 6koa

PDF-a

Gardentasuna hautetsi eta konfiantzako karguei dagokienez

Hautetsiei buruzko informazioa

Hautetsien zerrenda
Udaleko goi kargudunek urtero jasotako ordainsariei buruzko informazioa

Gardentasuna langileriari eta udal antolabideari dagokienez

Udal langileria eta antolabidea                                              
Udal Lanpostu Zerrenda edo Langileen Plantilla
Plantilla Organikoa
Kirol patronatuko lanpostu zerrenda
Kirol patronatuko plantilla organikoa
Udalhitz hitzarmena
Ondasun higiezinen zerrenda

Herritarrekiko harremanen gardentasuna

Herritarrentzako informazioa eta atentzioa
Udal ordenantzak

Gardentasuna udal plangintzan

Beste udal plan eta programa batzuk
Finantzatutako zerbitzuen benetako kostuari buruzko informazioa

Gardentasuna informazio ekonomiko-finantzieroan

Udal aurrekontuaUdal Zorra
2015 Aurrekontu txostena 2016 Ordainketen bataz besteko epea
2015 Aurrekontua GAO Emandako laguntzak eta diru-laguntzak
2015 Kreditu Aldaketak 2015ean emandako diru-laguntzak
2015 Egonkortasun txostena Izenpetutako hitzarmen eta kudeaketa-mandatuak
2015 Urteko kontuak Hitzarmenak
Udalaren aurrekontuen balantzea
Udalaren kontu orokorra
Kirol Patronatuko urteko memoria
San Juan Egoitzako memoria
Musika Patronatuko memoria

Gardentasuna Kontratazioan

Udal kontratazioa
Azken aldian formalizatutako kontratuen zerrenda

Udal araudi eta hitzarmenak

Udal hitzarmenak

Gardentasunarekiko konpromisoa, zabalkundea eta komunikazioa

Kontrol formalak
2008 Fiskalizazio txostena