Ordenantzak

Orokorrak:

 Ogasuna:

 Hirigintza:

 Euskara:

 Kirolak:

 Gizarte Zerbitzuak:

 Ingurumena:

Gaztedia

Zirriborroak:

Jokabide zibikoari buruzko eta bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbiketa arautzako ordenantza