Agerraldi publikoan dauden dokumentuak

Card image cap

> Udal etxebizitza tasatuen ordenantza arautzaile berria

Espediente kodea: 2023IERR0004
Espediente mota: ORDENANTZA ETA ERREGLAMENDUEN ONARPENA
Tramitea: JENDAURREKO EPEA: 2023ko martxoaren 14ra arte
Egoera: IREKITA

Dokumentuak:

> Torreaga eremuko urbanizazio proiektua

Espediente kodea: 2021HUUU0002
Espediente mota: URBANIZAZIO PROIEKTUA
Tramitea: JENDAURREKO EPEA: 2023ko otsailak 13 arte
Egoera: ITXITA

> OSOKO BILKURAKO ZIURTAGIRIA
> GAOko IRAGARKIA

Dokumentuak:

- 01 Eranskina: Ezaugarri orokorrak

- 02 Eranskina: Argazki erreportajea

- 03 Eranskina: Kartografia eta topografia

- 04 Eranskina: Azterketa geoteknikoa

- 05 Eranskina: Trazadura eta zuinketa

- 06 Eranskina: Bide zoruak

- 07 Eranskina: Egiturazko kalkuluak

- 08 Eranskina: Azterketa hidraulikoa

- 09 Eranskina: Ur hornidura

- 10 Eranskina: Drainadura eta saneamendu-sarea

- 11 Eranskina: Argiteria-sarea

- 12 Eranskina: Lan plana

- 13 Eranskina: Hondakinen kudeaketari buruzko azterketa

- 14 Eranskina: Kalitate kontrola

- 15 Eranskina: Iberdrolako txostena

> Lurzoruaren okupazioa arautzen duen ordenantza. Terrazen ordenantza

Espediente kodea: 2022IERR0007
Espediente mota: ERREGAMENDU ETA ORDENANTZEN ONARPENA
Tramitea: JENDAURREKO EPEA: 2023ko otsailak 27 arte
Egoera: ITXITA

> OSOKO BILKURAKO ZIURTAGIRIA
> GAOko IRAGARKIA

Dokumentuak:

> Zumaiako arau subsidiarioetako ordenantzen 67. artikuluaren aldaketa: AITA MARI AUZUNEA

Espediente kodea: 2022KOFI0002
Espediente mota: ORDENANTZAK
Tramite: JENDAURREKO EPEA: 2023ko martxoak 24 arte
Egoera: IREKITA

> OSOKO BILKURAKO ZIURTAGIRIA
> GAOko IRAGARKIA

Dokumentuak: