Auzoetako festak antolatzeko dirulaguntza deialdia argitaratu du Udalak

2023/04/21

Eskaerak maiatzaren 4a baino lehen aurkeztu beharko dira, Herritarren Arreta Zerbitzuan (udaletxean) edo zumaia.eus webguneko egoitza elektronikoan.

Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak honakoak dira: diruz lagundutako jarduerarekin bat etorri eta oinarri hauetan finkatutako epeen barruan egiten direnak, hala nola: jarduerak sustatu eta hedatzeko programak edo ekintzak, jaialdiak, folklorea, herri kirolak, eta arte plastiko edo eszenikoekin zerikusia dutenak, baita zientzia, literatura, ikus entzunezkoak eta abarrekin zerikusia dutenak ere.

Dirulaguntza nahi duten elkarteek maiatzaren 4a baino lehen aurkeztu beharko dute eskaera, Herritarren Arreta Zerbitzuan (udaletxean) edo zumaia.eus webguneko egoitza elektronikoan.

> Oinarriak
> Eskaera orria

>> Dirulaguntza guztiak